fbpx
Funktionsmedicinsk konsultation

Funktionsmedicinsk konsultation

Dras du med envisa hälsoproblem, där du trots att du testat många saker och blivit utredd inom vården inte mår bättre?

 

Funktionsmedicin kallas även "the medicin of why". Man vill ta reda på den egentliga orsaken till just din ohälsa, för att åtgärda grundproblemet istället för att enbart fokusera på symtomlindring.

 

Vetenskaplig förankring är en viktig aspekt inom funktionsmedicin. Alla delar i arbetssättet (livsstilsråd, interventioner och behandlingar) har stöd i forskningen.

Vi hjälper dig med att beställa rätt funktionsmedicinska tester samt med analys av dessa.  Utifrån vår utredning och dina testresultat tar vi fram en personligt anpassad åtgärdsplan som du följer på din väg mot bättre hälsa.

 

Du kan boka in konsultationer fristående eller som program. Vid mer omfattande utredningar är det ofta mer prisvärt för dig att boka vårt funktionsmedicinska program

Funktionsmedicin är lämpligt för dig som upplever ohälsa inom, eller vill optimera något av följande områden:

  • Mage/tarm problem t.ex. IBS
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Kronisk trötthet eller smärta
  • Stress & utmattning
  • Hjärt- & kärlhälsa
  • Psykisk ohälsa (depression, ångest)
  • Allergier & intoleranser
  • Hormonella obalanser, för PMS/PMDS se separat program
  • Vikt, metabolt syndrom eller diabetes typ 2

Inför din funktionsmedicinska konsultation

Innan konsultationen fyller du i ett digitalt inskrivningsformulär och ett symtomformulär. Dessa hälsoformulär är ganska omfattande och ger en bakgrund och viktiga ledtrådar till ditt nuvarande hälsoläge och dina symtom. Om du sedan tidigare har tagit prover inom ordinarie sjukvård, eller gjort funktionsmedicinska tester skickar du även in dessa inför vårt möte.

Din första konsultation - uppstartsmöte

Under din första konsultation, som kan ske i våra lokaler, över video eller per telefon, går vi igenom ditt nuvarande hälsoläge och din hälsobakgrund. Vi stämmer av eventuella frågor som uppstått när vi gått igenom dina formulärsvar och eventuella befintliga provsvar. Ditt uppstartsmöte är mer omfattande än en vanlig konsultation.

 

Utifrån din berättelse och information från hälsoformulären föreslår vi vilka ytterligare tester som är aktuella och bokar in dessa i samråd med dig.

 

Med dig från din första konsultation får du en plan för hur du kan arbeta med din hälsa under den närmsta månaden. Ett så kallat KTL-program som ger dig stöd kring kost, träning och livsstil fram tills resultaten från de funktionsmedicinska testerna är klara.

Om funktionsmedicinska tester

"Test, don't guess" är viktigt inom funktionsmedicin. Testerna möjliggör ett effektivt behandlingsupplägg. Genom att testa tar vi reda på om du t.ex. har svampöverväxt eller ohälsosamma bakterier i tarmen (dysbios) eller om du är känslig för vissa födoämnen. Genom tester ser vi även om kroppen har brist på någon aminosyra, kanske inte tar upp vitaminer och mineraler på rätt sätt eller inte bryter ner fett eller protein tillräckligt effektivt. Man mäter biokemiska och hormonella obalanser. Vi arbetar också med gentester.

 

Obalanser och brister kan skapa fysisk eller mental ohälsa, men mäts inte enkelt i ett blodprov på vårdcentralen.

 

Genom funktionsmedicinska tester identifierar man lättare de svaga länkarna och kan jobba med dessa först. Ofta upplevs det mer motiverande för dig som klient att arbeta med kost, livsstil eller ta ett tillskott när du kan se delar av grundorsaken i ett testsvar och följa upp att dina åtgärder leder till avsett resultat.

 

Vilka tester som är aktuella för dig är kopplade till dina symtom. En funktionsmedicinsk utredning är alltid individuellt utformad. Därför går det inte att på förhand ange en fix kostnad för tester. En vanlig prisbild för funktionsmedcinska tester ligger mellan 2.000 - 10.000 SEK.
Testerna genomförs oftast av dig själv i ditt hem. När du bokar en blodpanel genom Werlabs görs provtagningen vid ett närliggande Unilab. Många funktionsmedicinska tester beställs och skickas utanför Sverige för analys. En typisk väntetid för flera av dessa provsvar är ca 3-4 veckor.

Funktionsmedicinsk behandling

När vi identifierat grundorsaker till din ohälsa, jobba vi sedan tillsammans med dig med att stötta de system som är i obalans. Ibland är det flera grundorsaker som samverkar och som över en längre tid lett till ohälsa.
Kanske har du en genetik som ger vissa förutsättningar för din kropp som vi anpassar kost och livsstil efter. Vi stöttar ofta med tillskott, speciellt i den inledande fasen.

 

Kroppen mår inte bättre än vad den svagaste länken medger. Om du tagit extra B-vitaminer för att åtgärda en brist, får du kanske inte någon effekt om du samtidig har brist på magnesium. Om du har för låg saltsyramängd i magen bryter du kanske inte ner protein till de aminosyror som behövs för att bygga dina hormoner och signalsubstanser. Det är de samlade åtgärderna och helhetsperspektivet som ger bättre klientresultat. Kroppens system hänger ihop och är beroende av varandra för god hälsa.

 

Funktionsmedicinsk behandling består oftast av minst två tillfällen. Ett uppstartsmöte där vi på djupet sätter oss in i din problemställning och dina hälsomål samt bokar in rätt tester. Därefter minst ett uppföljande möte för teståterkoppling där vi förklarar testresultaten för dig, lägger upp en hälsoplan och ett individanpassat KTL-program. Därefter beror fortsatt upplägg lite på hur självständigt du vill arbeta med din hälsa. Vid komplex ohälsa och kroniska hälsoutmaningar är det bättre att jobba tillsammans över en längre tid med regelbunden uppföljning inom ramen av ett tre månaders funktionsmedicinskt program.

 

Undrar du något eller vill boka in en konsultation eller ett program? Välkommen att boka en kostnadsfri rådgivning.


KONTAKTA OSS

Tar emot klienter i Varberg samt genom vår online-mottagning.

Du når oss via:
E-post: info@evomedicin.se

Besöksadress:
Brunnsparken 6, Varberg

ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag:  9- 16
Fredagar: 9-14
Eller enligt överenskommelse

FÖLJ OSS

Allt material © 2021

Denna webbsida använder cookies. Genom att du fortsätter att använda dig av sidan godkänner du vår användning av cookies.