fbpx
Allmäna villkor

Allmäna villkor

Funktionsmedicin ersätter inte vanlig sjukvård och hanterar därför inte akuta sjukdomstillstånd, remisser sjukskrivningar eller behov av generella utredningar inom allmän hälso- och sjukvård. Om du behöver hjälp med detta söker du dig till din ordinarie vårdcentral.

 

Dessa allmänna villkor gäller när du gör en beställning via Evomedincin.se. Avtal ingås mellan dig och Evomedicin, organisationsnummer 740329-5061.

 

Funktionsmedicin är ännu inte subventionerat av staten, vilken innebär att du som klient själv måste stå för kostnaden med stöd av t ex friskvårdsbidrag.

 

Övergripande

1. Evomedicin tillhandahåller hälsotjänster i form av konsultationer, program, kurser, utbildningar, föreläsningar och andra event genom den enskilda firman Evomedicin.

2. Hälsotjänsterna tillhandahålls digitalt och / eller genom fysiska träffar på anvisad plats.

3. Med ”klient” avses den fysiska eller juridiska person som köper en ovan nämnd hälsotjänst.

 

Behandling av personuppgifter

4. I samband med en ställd förfrågan och / eller genomfört köp av tjänst lämnar Klienten sitt aktiva samtycke till att Evomedicin samlar in och digitalt lagrar personuppgifter samt uppgifter som testresultat, journalanteckningar, bilder, filmer, korrespondens samt medicinsk och hälsorelaterad data. Lagring av känslig data görs digitalt på krypterad server och / eller fysiskt inlåst i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning.

5. Samtliga uppgifter om en Klienten behandlas strikt konfidentiellt och kommer aldrig en tredje part tillhanda såvida inte tillåtelse uttryckligen givits av klienten.

6. Innan köpt och betald tjänst nyttjas måste Klienten lämna sitt samtycke till lagring av nödvändiga personuppgifter samt godkänna dessa allmänna villkor samt specifika villkor för köp av aktuell tjänst.

7. Ett återkallande av Klientens samtycke till lagring av personuppgifter görs genom att klienten själv raderar sitt konto via ”Mina sidor”, eller genom att Klienten kontaktar Evomedicin via e-post. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av tjänster som redan levererats.

8. Efter att en köpt tjänst avslutats, raderas samtliga Klientens data och den digitala klientmappen senast inom 24 månader på ett säkert sätt. Undantaget data om ekonomiska transaktioner som behövs för att följa ABL och för att tillgodose krav från skattemyndigheten.

 

Boknings- och betalningsvillkor

9. I samband med genomfört köp av en eller flera tjänster accepterar Klienten att betala för de avtalade tjänsterna genom på Evomedicin tillgängliga betalmöjligheter.

10. De tjänster klienten bokat behöver vara betalda innan Klienten kan påbörja att nyttja dem.

11. Samtliga priser anges inklusive moms för privatpersoner. För företag tillkommer moms på priserna.

12. Kostnad för medicinska tester ingår inte i priset för köpt tjänst om inte annat uttryckligen anges i beskrivningen av tjänsten. Kostnaden för medicinska tester skall betalas av Klienten direkt till respektive leverantör om inte annat skriftligen avtalats.

13. Avbokning av tjänst kan ske fram till 24 timmar före inbokat tillfälle. Därefter kan tjänsten inte längre avbokas enligt ordinarie prislista. I det fall en pågående tjänst avbryts betalar Klienten för hela tjänstens kostnad såvida inte avbrottet härrörs till orsak som beror på Evomedicin.

14. För eventuell återbetalning av en pågående tjänst följer Bolaget Konsumentverkets riktlinjer.

15. Avbokning av köpt tjänst ska alltid ske skriftligen till Evomedicin. Vid avbokad tjänst återbetalas eventuell erlagd betalning / mellanskillnad till Klientens anvisade konto inom 14 dagar från det att avbokning skett.

 

Konsultationer

16. Klienten är införstådd med att aldrig skicka medicinsk eller annan känslig personlig information via sms eller e-post. Känslig information skall skickas per post eller laddas upp genom Klientens Mina Sidor.

 

Ansvarsförsäkring

17. Evomedicin innehar ansvarsförsäkring genom Swedbank.

 

Övrigt

18.Dessa är allmänna villkor och det genomförda köp av tjänst till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans.

19. Evomedicin har rätt att utan föregående notifiering till Klienten ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på Evomedicins webbsida eller genom att på annat sätt informera kunden.

20. De ändrade villkoren gäller från ändringsdagen och omfattar även redan genomförda köp av tjänst. 2020-07-19

KONTAKTA OSS

Tar emot klienter i Varberg samt genom vår online-mottagning.

Du når oss via:
E-post: info@evomedicin.se

Besöksadress:
Brunnsparken 6, Varberg

ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag:  9- 16
Fredagar: 9-14
Eller enligt överenskommelse

FÖLJ OSS

Allt material © 2021

Denna webbsida använder cookies. Genom att du fortsätter att använda dig av sidan godkänner du vår användning av cookies.