fbpx
När det spelar roll VILKEN dag du testar

När det spelar roll VILKEN dag du testar

Jessica hade problem med PMS och kontaktade oss för rådgivning. Hon hade vid undersökning på sin gynmottagning blivit erbjuden p-piller och SSRI-preparat för sina symtom, men ville förstå varför hon hade PMS. När man inte kunde erbjuda ytterligare utredning eller provtagning valt Jessica att själv betala för ett östrogentest genom Werlabs och fick tillbaka provresultatet:
Estradiol: 892 pmol/L ,
Follikelfas: 70 - 530 pmol/L, Midcykel: 230 - 1300 pmol/L Lutealfas: 200 - 790 pmol/L

Med läkarkommentaren:
Dina värden för kvinnliga könshormoner, såsom Östradiol, FSH och Progesteron, varierar under menscykeln och kan också påverkas av hormonella preparat. Det finns också en överlappning mellan referensintervallen för olika delar av menscykeln.  För utförligare individuell bedömning av dina hormonprover vänligen kontakta din gynekolog. Se bifogade referensintervall för varje värde

Här förstår man att det är lätt att tappa sugen att utreda sina egna symtom. Både referensområdet och läkarkommentaren är svårtolkad. Men för att kunna bedömma resultatet rätt från testet måste Jessica veta på vilken dag hon var i sin menscykel när hon gjorde testet och när hon hade ägglossning.
Det hade som tur var Jessica bra koll på och därför kunde vi hjälpa henne när hon vände sig till oss för att tyda provsvaret.
För att göra Jessicas resultat tydligare har vi ritat in hennes provsvar ( den röda pricken) i en graf. Grafen visar normalvariation i kvinnors menstruationscykel i fertil ålder.
Som vi kan se hamnade Jessicas lilla röd prick högt upp i grafen. Den mörka blå linjen visar var kvinnors östradiolnivå ligger i genomsnitt och det mörkgröna fältet runt linjen visar området där 90% av alla kvinnor ligger när man är säker på vilken dag i menscykeln som man testar. Jessica hamnade faktiskt en bit ovanför det området också.
Men... om Jessica hade fått samma provsvar om hon hade testat bara några dagar tidigare så hade det istället betytt att hon hade en ganska genomsnittlig östrogennivå i samband med ägglossning.

När det gäller könshormoner är det avgörande för tolkningen av provsvaret vilken dag i cykeln som du testar. Ditt provsvar säger nästan ingenting om du inte känner till när du hade din ägglossning och på vilken dag i cykeln som du testar. Det är sorgligt när testsvar ibland tolkas felaktigt för att man inte tar hänsyn till exakt på vilken dag i cykeln man testade eller när det ibland påstås att variationen är så stor att det inte är någon poäng med att mäta alls.

Jessica fick med lite hjälp att tolka sitt provsvar ändå nytta av sitt test eftersom det visade på ett väldigt högt östrogen (på dag 20 i en menscykel som var 28 dagar och där ägglossning var dag 15 behöver vi lägga till, för att vara tillräckligt specifika). Men man kan absolut ha PMS utan att östrogen ligger förhöjt och man kan ha ett högt östrogen utan att känna av PMS-symtom. Hormoner samspelar med varandra, så man ska nästan ha lite tur för att få ut så mycket av att bara mäta östrogen. Vi hjälpte Jessica med att komma tillrätta med sina höga östrogennivåer och det gjorde henne i princip symtomfri från sin PMS. Men det betyder inte att högt östrogen är orsaken till allas PMS-symtom.

När vi utvärderar hormonell hälsa arbetar vi gärna med ett test som heter DUTCH (Dried Urine Test for Comprehensive Hormones). I ett sådant test ser man hur hormoner som östrogen, progesteron, testosteron, DHEA och kortisol ligger i relation till varandra och om de bryts ner på ett bra sätt.

Vill du ha hjälp att tolka ett befintligt provsvar, eller att komma tillrätta med dina hormonella obalanser?

Boka kostnadsfritt introsamtal.


Vitamin-B1 minskar kraftig menstruation


Har du problem med kraftig menstruation som saknar känd orsak? Om det varje månad känns som att du kan konkurrera som en sämre version av Niagarafallen, då kan kanske vitamin B1 vara värt för dig att testa.

Riklig och regelbunden menstruation (menorragi) är ganska vanligt och förekommer hos 10–20 procent av alla kvinnor i fertil ålder.
Kraftiga menstruationer kallas det vid regelbundet återkommande blödningar på mer än 80 ml per cykel och/eller när de är långvariga, mer 8 dagar. Kraftig mens är en av de vanligaste orsakerna till järnbrist.
Känd bakomliggande orsak saknas ofta, men kraftig menstruation kan ibland uppstå under förklimakteriet eller bero på någon form av bakomliggande sjukdom som endometrios, hypotyreos, eller koagulationsrubbning. Kopparspiral kan också ge kraftigare mens liksom om du tar blod-förtunnande läkemedel eller tillskott.

Eftersom det kan finnas många olika orsaker till kraftig menstruation, bör du låta dig utredas av vården för att utesluta kända orsaker som ovanstående och för att få eventuell behandling. Hittar man inte en förklaring till dina kraftiga blödningar, eller om du upplever att behandlingen inte har effekt, kan det vara värt att testa ett tillskott av B1 (tiamin).

Vitamin B1 – resultat från studien

I en dubbelblind studie, som pågick under perioden 2016-2017 deltog 98 studenter i åldrarna 18-26 år, där samtliga led av rikliga blödningar.
Under tre månader på varandra följande menstruationscykler administrerades 100 mg vitamin B1 (Tiamin) till studiegruppen och placebo till kontrollgruppen.
Resultatet utvärderades med avseende på blödning 1 månad före och en månad efter studien (då varken medicin eller placebo gavs till deltagarna).
Slutsatsen från studien är att både antalet dagar och blödningsvolym minskade signifikant för gruppen som fick vitamin B1, jämfört med kontrollgruppen.
Resultatet från studien ser du i graferna nedan. De två parametrarna man valde att följa i studien var blödningsmängd, i form av antalet använda bindor och antalet totala menstruationsdagar per cykel.

Den första grafen (Figure 2) visar genomsnittliga blödningsmängden för B1-gruppen respektive placebo-gruppen. Antal använda bindor minskade i genomsnitt från 18 bindor till ca 11,5 bindor i B1-gruppen, medan den knappt minskade alls i placebo-gruppen.

Den andra grafen (Figure 3) visar snittet på antalet blödningsdagar för de bägge grupperna. Där antalet blödningsdagar minskade från nästan 9 dagar till under 6 dagar. För placebogruppen minskade antalet blödningsdagar med i snitt en dag.

Antal menstruationsdygn för test och kontrollgrupp i B1 studien.
Som kan utläsas ur graferna kom B1-gruppen ner under kriterierna för kraftig blödning för antalet blödningsdagar, redan efter en månads behandling med vitamin B1. Men störst effekt fick man först efter några månaders dagligt intag.

Varför kan B1 hjälpa vid kraftig menstruation?

Mekanismen för vitamin B1:s verkan för att minska blödningarna är enligt studien inte känd och kräver därför ytterligare studier. Men det finns en annan intressant studie som publicerades 2018, där man hittade en koppling mellan livmoderslemhinnans bristande läkningsförmåga och kraftig menstruation. När man i den studien tillförde substansen DMOG (en alfa-ketoglutarat analog) läkte slemhinnan snabbare och blödningen minskade. En eventuell koppling kan kanske därför vara att vitamin B1 behövs (är en kofaktor) vid karboxylering av alfa-ketoglutarat i citronsyracykeln.

Är vitamin B1 ett säkert tillskott?

I studien användes dosen 100 mg B1 per dag (i en daglig dos). Att ta vitamin B1 som tillskott är säkert även i betydligt högre doser och det finns idag inga kända risker med att ta Tiamin (B1) eller en fastställd toxisk dos.

Även om den exakta verkningsmekanismen inte är känd, är tillskott av vitamin B1 säkert att prova. Kanske kan det hjälpa dig eller någon du känner vars liv påverkas negativt av kraftig menstruation.


Klientfall utmattning och PMDS


Anna är en kvinna i 30-års åldern som sedan yngre tonåren upplevt sig ha problem med att hantera humörsvängningar och har i perioder känt svårkontrollerad ilska växlad med känslor av ångest.
2016 fick hon diagnosen PMDS och erbjöds då även SSRI-preparat som hon upplevde inte hjälpte.
Efter att ha blivit sjukskriven med utmattningsliknande symtom så som förlamande trötthet, hjärndimma och koncentrationssvårigheter på jobbet vände hon sig till oss för att få hjälp.KONTAKTA OSS

Tar emot klienter i Varberg samt genom vår online-mottagning.

Du når oss via:
E-post: info@evomedicin.se

Besöksadress:
Brunnsparken 6, Varberg

ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag:  9- 16
Fredagar: 9-14
Eller enligt överenskommelse

FÖLJ OSS

Allt material © 2021

Denna webbsida använder cookies. Genom att du fortsätter att använda dig av sidan godkänner du vår användning av cookies.