fbpx
Vitamin-B1 minskar kraftig menstruation

Vitamin-B1 minskar kraftig menstruation

Innehåll värt att sprida?
  •  
  •  

Har du problem med kraftig menstruation som saknar känd orsak? Om det varje månad känns som att du kan konkurrera som en sämre version av Niagarafallen, då kan kanske vitamin B1 vara värt för dig att testa.

Riklig och regelbunden menstruation (menorragi) är ganska vanligt och förekommer hos 10–20 procent av alla kvinnor i fertil ålder.
Kraftiga menstruationer kallas det vid regelbundet återkommande blödningar på mer än 80 ml per cykel och/eller när de är långvariga, mer 8 dagar. Kraftig mens är en av de vanligaste orsakerna till järnbrist.
Känd bakomliggande orsak saknas ofta, men kraftig menstruation kan ibland uppstå under förklimakteriet eller bero på någon form av bakomliggande sjukdom som endometrios, hypotyreos, eller koagulationsrubbning. Kopparspiral kan också ge kraftigare mens liksom om du tar blod-förtunnande läkemedel eller tillskott.

Eftersom det kan finnas många olika orsaker till kraftig menstruation, bör du låta dig utredas av vården för att utesluta kända orsaker som ovanstående och för att få eventuell behandling. Hittar man inte en förklaring till dina kraftiga blödningar, eller om du upplever att behandlingen inte har effekt, kan det vara värt att testa ett tillskott av B1 (tiamin).

Vitamin B1 – resultat från studien

I en dubbelblind studie, som pågick under perioden 2016-2017 deltog 98 studenter i åldrarna 18-26 år, där samtliga led av rikliga blödningar.
Under tre månader på varandra följande menstruationscykler administrerades 100 mg vitamin B1 (Tiamin) till studiegruppen och placebo till kontrollgruppen.
Resultatet utvärderades med avseende på blödning 1 månad före och en månad efter studien (då varken medicin eller placebo gavs till deltagarna).
Slutsatsen från studien är att både antalet dagar och blödningsvolym minskade signifikant för gruppen som fick vitamin B1, jämfört med kontrollgruppen.
Resultatet från studien ser du i graferna nedan. De två parametrarna man valde att följa i studien var blödningsmängd, i form av antalet använda bindor och antalet totala menstruationsdagar per cykel.

Den första grafen (Figure 2) visar genomsnittliga blödningsmängden för B1-gruppen respektive placebo-gruppen. Antal använda bindor minskade i genomsnitt från 18 bindor till ca 11,5 bindor i B1-gruppen, medan den knappt minskade alls i placebo-gruppen.

Den andra grafen (Figure 3) visar snittet på antalet blödningsdagar för de bägge grupperna. Där antalet blödningsdagar minskade från nästan 9 dagar till under 6 dagar. För placebogruppen minskade antalet blödningsdagar med i snitt en dag.

Antal menstruationsdygn för test och kontrollgrupp i B1 studien.

Som kan utläsas ur graferna kom B1-gruppen ner under kriterierna för kraftig blödning för antalet blödningsdagar, redan efter en månads behandling med vitamin B1. Men störst effekt fick man först efter några månaders dagligt intag.

Varför kan B1 hjälpa vid kraftig menstruation?

Mekanismen för vitamin B1:s verkan för att minska blödningarna är enligt studien inte känd och kräver därför ytterligare studier. Men det finns en annan intressant studie som publicerades 2018, där man hittade en koppling mellan livmoderslemhinnans bristande läkningsförmåga och kraftig menstruation. När man i den studien tillförde substansen DMOG (en alfa-ketoglutarat analog) läkte slemhinnan snabbare och blödningen minskade. En eventuell koppling kan kanske därför vara att vitamin B1 behövs (är en kofaktor) vid karboxylering av alfa-ketoglutarat i citronsyracykeln.

Är vitamin B1 ett säkert tillskott?

I studien användes dosen 100 mg B1 per dag (i en daglig dos). Att ta vitamin B1 som tillskott är säkert även i betydligt högre doser och det finns idag inga kända risker med att ta Tiamin (B1) eller en fastställd toxisk dos.

Även om den exakta verkningsmekanismen inte är känd, är tillskott av vitamin B1 säkert att prova. Kanske kan det hjälpa dig eller någon du känner vars liv påverkas negativt av kraftig menstruation.


Innehåll värt att sprida?
  •  
  •  

KONTAKTA OSS

Tar emot klienter i Varberg samt genom vår online-mottagning.

Du når oss via:
E-post: info@evomedicin.se

Besöksadress:
Brunnsparken 6, Varberg

ÖPPETTIDER

Måndag-Torsdag:  9- 16
Fredagar: 9-14
Eller enligt överenskommelse

FÖLJ OSS

Allt material © 2021

Denna webbsida använder cookies. Genom att du fortsätter att använda dig av sidan godkänner du vår användning av cookies.